Ava voor professionals

Met Ava communiceren professionals makkelijker met patiënten / cliënten

Gesprekken tussen dokter en patiënt die patiënten met gehoorverlies niet zullen vergeten

Soms wilt u alleen met een patiënt met gehoorverlies praten. Of heeft een patiënt bij een spoedsituatie geen gehoorapparaat in. Ava zorgt voor makkelijker gesprekken tussen u en uw dove en slechthorende patiënten. Download Ava en spreek wat u wilt zeggen in de smartphone. Ava zet uw woorden om in geschreven tekst. De dove of slechthorende patiënt kan antwoorden of het antwoord typen en eventueel laten oplezen.

Ava is een mobiele app die gratis kan worden gedownload. Houd de smartphone bij de spreker en lees wat er gezegd wordt. Of verbind de telefoons met elkaar zodat de microfoons de spraak kunnen opvangen en in tekst weer kunnen geven wat er gezegd is. De dove of slechthorende persoon kan reageren door zelf terug te spreken of te typen.

Voor doven en slechthorenden is het vaak lastig om te verstaan wat artsen of verpleegkundigen zeggen. Hierdoor kan belangrijke informatie niet overkomen. Dit kan ernstige gevolgen hebben. Ava is een hulpmiddel voor communicatie tussen patiënt en arts of bijvoorbeeld verpleegkundige.

Bent u werkzaam in de gezondheidszorg en heeft u contact met mensen met gehoorverlies? Laat uw gegevens achter, dan nemen we contact met u op over alle mogelijkheden.