Ava voor professionals

Met Ava communiceren professionals makkelijker met klanten/patiënten

Maak jouw locatie toegankelijk voor mensen met gehoorverlies

Hoe maak je een locatie toegankelijk voor doven en slechthorenden? Met Ava kan dit! Klanten lezen direct in tekst wat er wordt gezegd. Dit voorkomt miscommunicatie.

Ava ensures that communication challenges are no barrier to sales interactions, whether in store or out in the field.

How Ava Works:

Ava accessibility helps any retail establishment or salesperson implement affordable, real-time captioning on site or in the field. Here’s a quick User Manual on how it works.

Have more questions? Click here for an FAQ.